Konferencja "Małżeństwo i rodzina jutra"

 

W imieniu stowarzyszenia INER serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Małżeństwo i rodzina jutra”, która odbędzie się 19 października 2013 r. w Warszawie w sali konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ul. Miodowej 17/19.

  

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Małżeństwo i rodzina jutra”, która odbędzie się 19 października 2013 r. w Warszawie w sali konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ul. Miodowej 17/19.

Konferencję organizują wspólnie Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej oraz Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr med. Josefa Rötzera (INER). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Kardynał Kazimierz Nycz.Program spotkania

9:30 – Msza św. w Kościele Ojców Kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej 13

11:00 – Rozpoczęcie Konferencji – Ks. dr Dominik Koperski

11:05 – 20 lat INER Polska – Prezes Elżbieta Gołąb

11:35 – Planowanie rodziny – Metoda czy zasada? – Dr Wanda Półtawska

12:35 – Przerwa

13:00 – Media a rodzina w polskiej rzeczywistości – Dr inż. Antoni Zięba

14:00 – Rola prawa w kształtowaniu postaw etycznych – Prof. Tomasz Stawecki

14:45 – Metoda prof. Rötzera we współczesnej rzeczywistości rodziny – Jakub El Mahdi  (INER)

15:30 – Uroczysty bankiet 20-lecia INER

Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.iner.pl