KONFERENCJA "Życie bliskie śmierci" - zapisy VIDEO

Wyższe Seminarium Duchowne DWP, Mehoffera 2, 25 października 2014 r. Cykl spotkań „W kręgu nauki” pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC jest organizowany z myślą o mierzeniu się z wyzwaniami współczesności w duchu nauki i wiary w gronie wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy. 

Zapis video konferencji:


Abp Henryk Hoser SAC: Życia nie da się określić jedną nauką


o. Marek Kotyński CSsR: Dzisiejszy człowiek ma problem z sensem życia:Dr Konstanty Radziwiłł: Utylitaryzm toruje sobie sobie drogę do medycyny:


Ks. prof. Tadeusz Guz: Człowiek nie jest tylko ciałem:


Prof. Bogdan Chazan: Niektórzy lekarze skłonni są stopniować wartość życia dziecka przed urodzeniem


Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel: Czyje życie poświęcić, żeby ratować inne życie?

Dr Mariola Kosowicz: Człowiek chory na raka również potrzebuje bliskości


Dr Janusz Meder: Coraz trudniej jest pochylić się nad cierpiącym człowiekiem


Prof. Zbigniew Cieślak: Eutanazja, in vitro i aborcja są niezgodne z Konstytucją:


Ks. prof. Stanisław Warzeszak: Życie nie jest wartością absolutną. Tą wartością jest Bóg:


Podsumowanie konferencji: