Kurs doskonalący z metod rozpoznawania płodności dla lekarzy!

Uwaga lekarze! Zapraszamy na kurs doskonalący z metod rozpoznawania płodności i zdrowia prokreacyjnego! Warszawski uniwersytet medyczny. Centrum kształcenia podyplomowego. 20 pkt edukacyjnych. Informator strona...

Czytaj więcej...

Kurs dla pielegniarek i położnych 2010

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Oddziału...

Czytaj więcej...